Om CDH

CDH skilt

OBS! Efterår 2018: Hele Specialsektoren i Region Nordjylland er blevet reorganiseret. I den forbindelse er Center for Døvblindhed og Høretabs forskellige tilbud indgået i området for Kommunikation og Specialpædagogik. De - især organisatoriske - ændringer, som dette har medført, vil hurtigst muligt afspejles på områdets hjemmesider. Nedenstående og al anden info på denne hjemmeside er derfor foreløbig. De enkelte ydelser, som er beskrevet på hjemmesiden, er dog stort set de samme som før reorganiseringen.


Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) er et landsdækkende helhedstilbud for børn og voksne med døvblindhed eller høretab.

På døvblindeområdet tilbyder CDH bl.a. botilbud, undervisning, aktivitets- og samværstilbud, specialvejledning og -rådgivning, sundhedsfaglig behandling, syns- og høreteknisk assistance mv.

På høretabsområdet tilbyder vi bl.a. undervisning, aflastnings- og botilbud, specialvejledning og -rådgivning, sundhedsfaglig behandling, syns- og høreteknisk assistance mv.

Tilbuddene på høretabsområdet er landsdækkende i forhold til specialrådgivning (VISO-KaS) og dækker samtlige kommuner i Region Nordjylland plus Skive, Viborg, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner i forhold til undervisning, botilbud mv.

Tilbuddene på døvblindeområdet dækker hele landet.

Materialecentret på CDH er et landsdækkende forlag, som udvikler og fremstiller visuelle og auditive specialundervisningsmaterialer.

CDH's kursusafdeling tilbyder kurser mv. for både eksterne og interne interessenter på både døvblinde- og høretabsområdet.

Se mere i menuen, under "Informationspjecer" og på siden CDH på video.

Kontakt

Kontakt

Lars Ejsing Søbye

Områdechef

Tlf.:

97 64 72 10

Mail:

laejs@rn.dk
Kontakt

Center for Døvblindhed og Høretab

Tlf.:

97 64 72 00

Postboks 130
9100 Aalborg