Velkommen til Center for Døvblindhed og Høretab

Vedrører specialrådgivning til småbørn med  høretab, specialrådgivning til elever med høretab, vejledning til kombineret sansetab på syn og hørelse samt talepædagogisk bistand. Se også ydelsesbeskrivelser, takster mv.
Til skemaer

Regionen refunderer betaling for ledsagelse på ferier og udflugter