Center for Døvblindhed og Høretab er delt i to tilbud

Specialsektoren i Region Nordjylland er blevet reorganiseret. Det tidligere Center for Døvblindhed og Høretab er nu to forskellige tilbud, mens nogle af funktionerne er flyttet til Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.

Begge nye tilbud er organiseret i Området for Kommunikation og Specialpædagogik sammen med Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed samt Specialbørnehjemmene. 
 

Derudover består området af en tværgående Fællesfunktion.

HENVENDELSESSKEMAER til VISO/KaS-ydelserne i Specialrådgivningen til børn og unge med høretab 0-18 år samt til Specialrådgivningen til børn og unge med Døvblindhed finder du nu på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindheds hjemmeside.

Aktivitets- og Botilbud - CDH

 • Landsdækkende aktivitets-, bo- og aflastningstilbud til børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab.
 • Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende.

Læs mere om tilbuddet

 • Lands- og landsdelsdækkende undervisning og behandling til børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab
 • Landsdækkende materialeudvikling og –produktion målrettet områderne høretab, døvblindhed og tegn til tale, VISO/KaS
 • Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende

Læs mere om tilbuddet

Institut for Syn og Hørelse

 • Regionsdækkende rådgivning og vejledning til voksne med høreproblemer
 • Regionsdækkende rådgivning og vejledning til børn og voksne med synsproblemer
 • Regionsdækkende rådgivning og vejledning til børn og voksne med behov for støtte til kommunikation på grund af tale-, læse- eller skriveproblemer
 • Landsdækkende specialrådgivning til børn, unge og voksne med døvblindhed, VISO/KaS
 • Landsdækkende specialrådgivning vedrørende børn og unge med høretab, VISO/KaS
 • Kurser i alkohol, narko og trafik (generhvervelse af kørekort)

Læs mere om tilbuddet

Specialbørnehjemmene

 • Regionsdækkende døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
 • Eksterne ydelser, som har til formål at understøtte en god udvikling i familier og plejefamilier til børn og unge med handicap

Læs mere om tilbuddet